Openbaar groen kun je adopteren, het blijft van de gemeente maar je mag het naar eigen voorkeur
beplanten.
Hoe werkt dat, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen en waarom zou je het willen?
Waarom zou je het willen?
Het openbaar groen is onderhoudsarm ingericht, en het onderhoud wordt deels door de gemeente
uitbesteed aan bedrijven. Er zijn in de wijk grote groene vlakken openbaar groen, met veel dezelfde
planten. De vakken worden eens in de zoveel jaar “geklepeld” met een machine, dan ziet het er
troosteloos uit; heel kaal en als “aangevreten hout”. De hazelaars die 3-4 meter hoog waren worden
net boven de grond afgezaagd en alle dieren die er huisden zijn hun beschutting kwijt. De voorman
van het groen roept dan “ snoeien doet groeien“ en hij heeft gelijk, want uiteindelijk groeien alle
struiken weer uit, maar dan heb je wel ¾ jaar tegen dat troosteloze perceel aangekeken.
De laatste keer dat dat in ons woonerf gebeurde zei mijn buurvrouw: ”Ik word zo somber van deze
aanblik, wat zou het toch leuk zijn als het hier kleurrijk zou zijn met allerlei soorten planten”. Ik had
al een smal strookje aan de achterkant van ons huis geadopteerd en zei: “Dat kan, zullen we het
doen?”
Zo gaat het vaak, de frustratie over de periodieke kaalheid en saaiheid en gelukkig ook het
enthousiasme over de kans om het kleurrijker te maken zijn vaak de aanleiding om te adopteren.
Wij adopteerden 100 vierkante meter tussen 2 huizenblokken (10 huishoudens) Iedereen vond het
prima en de meeste buren wilden een bijdrage leveren aan het gezamenlijk onderhoud. We werken
een paar keer per jaar een halve dag samen op afspraak en tussendoor wordt er spontaan in kleine
groepjes of alleen wat gedaan in de tuin. Ontspannen en gezellig. De bonus is een leuk contact met
je buren die je voorheen vaak niet eens kende.
De gemeente stimuleert adoptie. De bestaande beplanting wordt weggehaald, je hebt veel vrijheid
om het naar eigen idee in te richten.
Op de site van de gemeente lees je alles over adoptie onder de zoekterm “Openbaar groen
adopteren” je legt contact via een mail aan wijkzaken@hoorn.nl
De wijkcoördinator komt ter
plekke bekijken of er bezwaren zijn (denk aan verkeersveiligheid, leidingen in de grond). Binnen een
maand heb je een overeenkomst. Het leeghalen van percelen laat de gemeente op 2 momenten
doen nl. in het voorjaar en in november. Adoptie kan alleen, of samen met buren.
Hoeveel tijd en geld ben je kwijt voor die hobby?
Hangt ervan af wat je wilt. Je kunt kiezen voor onderhoudsvriendelijk en goedkoop met gratis
stekken en zaaigoed uit de buurt. Voor het bodemleven, kleine dieren en insecten is het beter als de
tuin wat rommeliger mag zijn. Zie ook de filmpjes op de site van de gemeente. Maar de gemeente
laat je vrij in je stijl van tuinieren en de keuze van de planten.
In Risdam-Noord staan asielbakken voor planten waar je stekken uit kunt nemen of overtollige
stekken kunt neerzetten. Ieder jaar organiseert RNG bovendien in april een plantjesmarkt met een
weggeefgedeelte voor stekken en zaden uit de buurt en een gedeelte waar Groei en Bloei planten
aanbiedt voor een kleine prijs.
Zijn er nog beperkingen? Wat mag je niet doen in een adoptietuin?

  • Als er bomen staan in het geadopteerde stuk moeten die blijven staan en blijft het onderhoud bij de
    gemeente. De bewoner(s) mogen er zelf geen bomen planten.
  • Je mag er geen moestuin van maken, bessenstruiken en kruiden mogen wel.
  • Het moet openbaar groen blijven, voor iedereen toegankelijk, dus er mag geen hek omheen.
  • Het mag geen verlengstuk worden van je tuin, er mogen geen vuilnisbakken in gezet worden e.d.
  • De grond blijft van de gemeente. Je kunt de grond teruggeven bij bijvoorbeeld verhuizing. De
    gemeente kan ook de adoptieovereenkomst beëindigen bij verwaarlozing.

Adopteer, samen maken we de buurt kleurrijker en meer divers en als bonus, minder anoniem.