De Stichting ‘Risdam-Noord Groen’ wordt gevormd door een kerngroep van ca. 12 leden. Deze groep komt zo’n 10 keer per jaar bijeen. Ieder lid draagt bij aan deze groep op een wijze die deze persoon wil. De één steekt de handen regelmatig uit de mouwen, een ander stelt de nieuwsbrief op en weer een ander verzorgt de notulen. Gelukkig is niets verplicht en wordt gebruik gemaakt van ieders vaardigheden wanneer dat lid van het kernteam daarmee een bijdrage wil leveren.

Naast het kernteam is er ook ‘de commissie van raad en daad’. Hiervan maken wijkgenoten deel uit waarop in speciale omstandigheden een beroep kan worden gedaan. Zo zijn er liefhebbers die incidenteel willen helpen om een tuin op te knappen, is er iemand die bereid is huis-aan-huis te flyeren terwijl er ook een lid van de commissie bereid is om brieven te maken.

Het bestuur van de stichting ‘Risdam-Noord Groen’ wordt gevormd door:

Roos Vriend, voorzitter
06-18883926
roos.vriend@gmail.com

Henk Bouman, secretaris
06 – 535 41 242
Risdam.Noord@outlook.com

Marjon Brouwer,penningmeester
0229 – 236 112