Visie en doel stichting ‘Risdam-Noord Groen’

De stichting ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door ervoor te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’).
Deze groep wijkbewoners, inmiddels een stichting, wordt door het Bewonersoverleg Risdam-Noord en de gemeente Hoorn aangemerkt als buurtgroep. Met deze twee organisaties wordt evenals met de onderstaande partners samengewerkt.

Er worden door de buurtgroep tal van activiteiten bedacht om het doel van de buurtgroep te bereiken. Voor dergelijke activiteiten zal draagvlak moeten zijn bij de wijkbewoners.
Tot nu toe heeft de buurtgroep succesvolle themabijeenkomsten met gastsprekers georganiseerd,meerdere jaren een drukbezochte plantjesmarkt op touw gezet en diverse initiatieven met raad en daad ondersteund. Dit laatste was onder andere het geval bij het bijenlint, de plannen voor het ‘Leekerbos’ en de reconstructie van openbaar groen in de Zwanebloem. Samen met het Clusius College zijn bij 43 wijkbewoners plantenpakketten afgeleverd. Langs het Wogmergouw, ter hoogte van de DEKA-markt zijn twee grote plantvakken gerealiseerd van samen 38 meter lengte. Een subgroep heeft de focus op het groen van het Sportpark Risdam-Noord. Er werd deelgenomen aan een sponsoractie van de DEKA-markt om hiermee de schoolpleinen van de drie basisscholen te vergroenen. Met meer dan in totaal € 2400,- werd dit doel bereikt!
Door buurtbewoners rond de Ossenweide werd met hulp van ‘Risdam-Noord Groen’ een theekruidentuin gerealiseerd; een prachtig voorbeeld van wat je als buurt kan bereiken!
Dankzij subsidies van het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland is een aantal projecten uitgevoerd. Eén daarvan is het planten van zes fruitbomen in het openbaar groen in het najaar van 2019; in het voorjaar van 2021 worden onder de fruitbomen fruitstruiken door de buurtgroep geplant.

Om de tuinen van de wijkbewoners groener te krijgen heeft ‘Risdam-Noord Groen!’ zich aangesloten bij landelijke initiatieven en ontwikkelt samen met andere partijen in Hoorn initiatieven. In de herfst van 2020 werden er activiteiten ondernomen om wijkgenoten bewust te maken van de betekenis van vergroening van hun tuin.
Een zadenmarkt waar gratis zaden te krijgen waren en waar ruilhandel met zaden werd bedreven, werd een succes. In januari werd een online inspiratiesessie met een aantal sprekers georganiseerd; er waren meer dan 40 deelnemers bij deze bijeenkomst die als doel had om (versteende) tuinen groener te krijgen.
In het voorjaar 2021 voerde ‘Risdam-Noord Groen’ actie om aantasting van het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord te voorkomen; de gemeenteraad lanceerde plannen om vrijwel het hele park, dat open staat voor recreatie, te bebouwen.
Om het openbaar gebied (weer) groener te krijgen doen wijkbewoners hun zegje tijdens het Bewonersoverleg Risdam-Noord. De vraag staat hierbij centraal hoe dit gebied groener kan worden zowel door ingrijpen van de gemeente als door zelfwerkzaamheid van de bewoners van de wijk. Het spreekt voor zich dat hiervoor de samenwerking met de gemeente een voorwaarde