Nieuws

Na de teloorgang van de website die voorheen bestond gaan we met nieuw elan werken zodat hier onder dit kopje te lezen valt onder dit groen nieuws.

Nieuws als wisselen van de wacht, waarbij Ted van der Bruggen de voorzittershamer doorgeeft aan Roos Vriend.
Of een nieuwe brug in het Leekerbos waardoor ook mensen die minder goed ter been zijn in staat zijn een wandeling door deze aanwinst voor Hoorn.

Nieuws dat zich aandient als er nieuws is